WSTECZ

inne

Bardzo pomocne w przypadku różnych, innych gatunków zwierząt m.in. koni, zwierząt towarzyszących (psów i kotów), małych przeżuwaczy, itp.